::: EDUCAPLAY :::

Nois he trobat això i he pensat que estaria molt bé compartir-ho amb vosaltres.


Educaplay és un projecte desenvolupat per "adrformacion" per la creació d’activitats interactives que, poc a poc s’ha anat convertint en una referència tant per crear com per buscar activitats de qualsevol matèria útils per les classes. En Educaplay s’elaboren materials de forma on-line i queden a la plataforma per compartir-los amb la resta de professors.

Educaplay és un portal que ja té més de 10.000 usuaris registrats i una gran quantitat i varietat d’activitats creades. Aquí un vídeo de les avantatges que ens ofereix.Per poder començar a crear activitats només es necessari registrar-se. Una vegada donats d’alta accedim a el nostre perfil amb les dades d’usuari i contrasenya i ja podem començar a crear les nostres pròpies activitats. Podem elaborar activitats en 9 idiomes; castellà, anglès, francès, portuguès, holandès, gallec, català, euskera i italià.

Les activitats son auto corregibles, per tants és bo que els alumnes realitzin activitats des de casa. Es poden treballar amb un ordinador o una PDI.


Hi ha deu tipus d’activitats: Mapes, Endevinalles, Completar, Mots encreuats, Diàlegs, Dictats, Ordenar lletres, Ordenar paraules, Relacionar, Sopa de lletres, Tests i Col·leccions.
Us faig un breu resumen de les activitats:


Aquesta activitat consisteix en definir sobre una imatge una sèrie de punts que haurem d’identificar amb el seu nom. La imatge pot ser un mapa, un esquema o una imatge, etc. Si necessitem ajuda per fer l’activitat aquí tenim el TUTORIAL.

Activitats on s’ha d’averiguar una paraula a partir d’una sèrie de piestes que es van donant. Les pistes poden ser de text o audio i poden anar acompanyades d’una imatge incomplerta que segons es van posant pistes es va completant. Si necessitem ajuda per fer l’activitat aquí tenim el TUTORIAL.L’activitat de completar consisteix en afegir les paraules que falten a un paràgraf o una frase. Es completen donant-li a la opcio que pensem que ès o escrivint-la. Si necessitem ajuda per fer l’activitat aquí tenim el TUTORIAL.
Els mots encreuats son autodefinits multimèdia que s’han de completar. S¡ha de completar tots els mots encreuats fent correspondre una lletra a cada casella. Quan li dones a un número surt la definició de la paraula que has de posar. Pot ser amb un text, imatge o àudio. Pots veure la correcció de les errades i corregir-les. Si necessitem ajuda per fer l’activitat aquí tenim el TUTORIAL.Consisteix en escoltar i llegir un diàleg entre dos personatges. I després poder represetar-ho. Aquest no compta amb tutorial però si hi ha molts exemples a la pàgina.

Dictat
És un dictat, per tant consisteix en escriure exactament el text que ens redactes. Aquí els paràmetres que configuren la correcció del dictat: Dictados. Si necessitem ajuda per fer l’activitat aquí tenim el TUTORIAL.Consisteix en ordenar lletres que es presenten desordenades per formar una paraula o frase. No té tutorial pero hi ha molts exemples creats per altres usuaris a la pàgina.Aquesta és molt similiar a l’anterior pero amb paraules que hi són desordenades per formar una fràse o paràgraf. Si necessitem ajuda per fer l’activitat aquí tenim el TUTORIAL.


Relacionar
S’ha d’organitzar una setie de paraules per classificar-les i agrupar-les correctament segons el critèri que diguem. És una activitat similar a unir fletxes o ajuntar conceptes relacionats. Si necessitem ajuda per fer l’activitat aquí tenim el TUTORIAL.


Sopa de lletres
És una sopa de lletres interactiva on s’ha de trobar les paraules que s’indiquen i senyarar-les pulsant o arrosegant amb el ratolí o PDI. Si necessitem ajuda per fer l’activitat aquí tenim el TUTORIAL.Test
És un qüestionari amb una sèrie de preguntes encadenades seqüencialment. El número de preguntes és optatiu i es poden posar més preguntes per que surtin de forma aleatòria. Hi ha tres opcions per respondre, escrit, el·lecció d’entre varis resultats i varies respostes de diferents opcions. No hi ha tutorial però si molts exemples de l’activitat a la pàgina.


Col·lecció
Consisteix en elaborar un paquet d’exercicis utilitzant les activitats disponibles. Quan fas una activitat passes a la següent. És una activitat de repàs de qualsevol tema. No hi ha tutorial però hi ha molts exemples a la web.Com podem compartir l’activitat o publicarla?

- Utilitzant l’enllaç, link o url que ens porta a la pàgina de l’activitat on veiem l’exercici.
- Utilitzant l’embed que podem incrustar-ho a un Blog, Moodle o Web.
- Descarregant l’activitat com SCORM per insertar en plataformes virtuals com Moodle.

Ara un pràctic tutorial on explica que és un bon recurs.
Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada